POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO / COOKIES

Administratorem Twoich danych osobowych są: Hanna Tomaszkowicz Góralskie Domki Javorina ul. Strążyska 1, 34-500 Zakopane i Restauracja "Javorina" Irena Gąsienica Roj ul. Strążyska 1, 34-500 Zakopane

Administrator danych osobowych wskazuje, że Twoje dane osobowe przetwarzane są:

a) w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora danych osobowych na podstawie Twojej zgody – podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s.1) – dalej zwane jako RODO;

b) w celu zawarcia umowy wynajmu domku, pokoju, apartamentu oraz rezerwacji w restauracji Javorina na czas Państwa pobytu lub imprezy – podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o prezentację oferty noclegowej lub oferty organizacji przyjęcia/bankietu – podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

f) w celu oferowania Ci świadczonych przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w niniejszym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kto ma dostęp do Państwa danych? Komu na pewno ich nie udostępnimy ?

a) Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi, zarówno w zakresie realizacji Państwa rezerwacji / umowy / zgłoszenia lub obsługi zapytania.

b) Jeśli udostępnione nam przez Państwa dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, to tylko na nasze zlecenie i na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny - jedynie do realizacji naszych usług. Wszystkie podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe zapewniają ich bezpieczeństwo i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

c)Oprócz naszych upoważnionych pracowników, dostęp do danych mogą mieć między innymi organizatorzy imprez znajdujących się w naszej ofercie oraz zleceniobiorcy świadczący dla nas usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT oraz prawne.

f)Jeśli będzie to konieczne, możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych;

c) prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezprawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo Ci są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych osobowych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:

  • sprzeciw marketingowy – masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
  • sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane osobowe są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

f) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – masz prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe do innego administratora – jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: domki.javorina@gmail.com lub napisz na nasz adres korespondencyjny: Hanna Tomaszkowicz Góralskie Domki Javorina ul. Strążyska 1, 34-500 Zakopane lub Restauracja "Javorina" Irena Gąsienica Roj ul. Strążyska 1, 34-500 Zakopane.

Czy wykorzystujemy pliki cookies i w jakim celu.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis www i zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu, wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych. W plikach cookies, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.

W jakim celu zapisujemy pliki cookies?

Pliki cookies, zapewniają poprawne funkcjonowanie tej witryny, umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości.

has_js - Sprawdza czy JavaScript jest włączone, dzięki temu możemy efektywnej przeprowadzać operacje na stronie co zwiększa jakość użytkowania strony dla odwiedzającego. Ten plik Cookie jest ważny, gdyż wiele części strony działa lepiej z włączonym JavaScript.

cookie-agreed - plik cookie zapamiętujący wyrażoną zgodę użytkownika na temat Polityki dotyczącej plików Cookie.

Nasza strona może również zawierać elementy zamieszczające pliki cookie w imieniu stron trzecich np. przycisk „Lubię to” serwisu Facebook lub Google Maps.

_ga, _gat - pliki cookies Google Analytics są międzyinnymi wykorzystywane do zbierania informacji o tym jak osoby odwiedzające wykorzystują naszą stronę internetową. Wykorzystujemy te informacje w celu ulepszania naszej strony. W celu przeprowadzenia wspomnianej analizy, przechwytywane są anonimowe dane statystyczne. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę.

Statystyki prowadzone są w celu: obliczanie ilości odwiedzających stronę, śledzenie tych obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę,analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług.

Więcej informacji o Cookies Google i policytce prywatności można znaleść można znaleźć odwiedzając Google Privacy Policy pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Więcej informacji an temat polityki Facebook można znalesć pod adresm: https://www.facebook.com/full_data_use_policy