Regulamin pobytu ze zwierzętami

 REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI 

§ 1 ZASADY OGÓLNE 

 1. Javorina akceptuje wyłącznie zwierzęta domowe tj. psy i koty. 
 2. W przypadku podróży gościa ze zwierzęciem bez wcześniejszego ustalenia z recepcją, Javorina zastrzega sobie prawo odmówienia pobytu, bez zwrotu dokonanych wcześniejszych opłat za określony pobyt gościa. 
 3. Gość podróżujący ze zwierzęciem, w momencie wstępnej rezerwacji pobytu powinien zapoznać się z regulaminem pobytu ze zwierzętami. 
 4. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
 5. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za szkody wyrządzone przez jego zwierzę.
 6.  Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie ”Javorina Residence”. Jest on dostępny do wglądu na stronie www.javorina.pl , w recepcji oraz w każdym apartamencie, domku czy pokoju.

§ 2 CENNIK i KAUCJA 

 1. Koszt pobytu zwierzęcia to 20 zł za dobę 
 2. Pobierana jest dodatkowo kaucja za ewentualne szkody dokonane przez zwierzę, którą należy wpłacić w gotówce – 400 zł za pobyt 
 3. Javorina zastrzega sobie prawo sprawdzenia pokoju przez personel w przeciągu 2 godzin po wymeldowaniu właściciela zwierzęcia z pokoju i zatrzymania kaucji do tego czasu. 
 4. Jeżeli personel nie stwierdzi uszkodzeń lub zabrudzeń wyrządzonych przez zwierzę, kaucja zostanie zwrócona do 2 godzin po wymeldowaniu. 
 5. W przypadku kiedy nowe szkody lub zabrudzenia w pokoju zostaną stwierdzone przez pracownika kaucja zostanie zatrzymana. 
 6. W przeciągu 2 dni roboczych Javorina zobowiązuje się poinformować gościa drogą mailową o całkowitych kosztach szkód wyrządzonych przez zwierzę. 
 7. Jeżeli koszt szkody będzie niższy od wpłaconej kaucji, Javorina zobowiązuje się zwrócić należną część kaucji przelewem na wskazane wcześniej przez właściciela konto bankowe, do 7 dni roboczych od wyceny szkody.
 8. W przypadku kiedy koszt szkody będzie wyższy od wpłaconej kaucji, Javorina ma prawo obciążyć wskazane podczas meldowania konto o należną kwotę albo wezwać do zapłaty. 
 9. Z uwagi na chęć zmniejszenia ewentualnych kosztów poniesionych za szkodę oraz dodatkową pracę personelu, zwracamy się z prośbą o natychmiastowe poinformowanie pracownika recepcji o ewentualnym zabrudzeniu lub zniszczeniu w pokoju.

§ 3 POBYT 

 1. Zwierzę może przebywać w pokoju właściciela tylko pod jego obecnością. Zabrania się pozostawiania zwierzęcia w pokoju bez opieki. 
 2. Zwierzę nie może hałasować oraz zakłócać ciszy i spokoju na terenie posesji, a tym bardziej wewnątrz budynku i w pokoju. 
 3. Właściciel zwierząt zobowiązany jest do natychmiastowego sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniu obiektu.
 4. Prosimy właścicieli psów o zachowanie szczególnej ostrożność, gdyż na terenie posesji znajdują się inne zwierzęta na wolnym wybiegu – koty, psy i inne zwierzęta gości lub właścicieli obiektu.