Warunki rezerwacji

 1. Voucher – dokument wystawiony przez Javorinę, umożliwiający realizację oferowanych usług określonych w jego treści, po wcześniejszej rezerwacji terminu, zgodnie z postanowieniami regulaminu
 2. Zakup vouchera – dokonanie przez nabywcę vouchera zapłaty kwoty odpowiadającej wartości vouchera
 3. Nabywca / Osoba dysponująca voucherem – każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dysponująca wystawionym przez Javorinę voucherem, akceptująca postanowienia niniejszego regulaminu
 4. Realizacja vouchera– wymiana przez osobę dysponującą voucherem na oferowane usługi zagwarantowane w voucherze. Warunkiem realizacji świadczeń przez Javorinę jest wcześniejsza rezerwacja terminu pobytu.
   
 1. NABYCIE VOUCHERA
  1. Warunkiem zakupu vouchera jest dokonanie płatności przelewem na konto Javoriny, bądź wpłata gotówki w recepcji
  2. Po dokonaniu wpłaty voucher zostaje wystawiony przez Javorinę i przesłany na adres podany przez nabywcę.
    
 2. REALIZACJA I UPRAWNIENIA 
  1. W celu realizacji vouchera należy dokonać wcześniej rezerwacji terminu pobytu w Javorinie
  2. Rezerwacji pobytu należy dokonać: telefonicznie, e-mailowo lub osobiście
  3. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane e-mailowo, listownie lub dokumentem wystawionym na miejscu w recepcji w formie umowy rezerwacyjnej.
  4. Zgodnie z regulaminem rezerwacji, zmiana terminu rezerwacji pobytu możliwa jest tylko do 14 dni przed uzgodnioną datą przyjazdu, rezygnacja z pobytu w terminie krótszym niż 14 dni zwalnia Javorinę z zawartej umowy i realizacji usług określonych w voucherze.
  5. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta.
  6. Voucher upoważnia osobę dysponującą voucherem do jego wymiany na usługi określone w jego treści. Przy zameldowaniu osoba posiadająca voucher zobowiązana jest do okazania i pozostawienia oryginału vouchera w recepcji.
    
 3. TERMIN WAŻNOŚCI
  1. Voucher może być zrealizowany w wybranym dostępnym terminie w ciągu 12 miesięcy od daty jego zakupu, pod warunkiem dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu pobytu.
  2. Vouchery nie mogą być realizowane w okresie, w którym obowiązują pobyty specjalne i świąteczne z wyłączeniem voucherów wykupionych na konkretny pobyt specjalny i świąteczny*
  3. Terminy wyłączone z możliwości realizacji vouchera to tzw. „długie weekendy”, święta Bożego Narodzenia, Sylwester, Nowy Rok, święta Wielkanocne. Długi weekend to określenie weekendu, gdy dzień bezpośrednio sąsiadujący z sobotą i niedzielą jest również wolny od pracy, najczęściej z racji przypadającego dnia ustawowo wolnego od pracy*
  4. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
  5. Nie można zrealizować vouchera po upływie ustalonego terminu.
   *nie dotyczy voucherów kwotowych 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.JAVORINA.pl oraz w recepcji 
  2. Javorina nie odpowiada za zgubione lub zniszczone vouchery.
  3. Niniejszy regulamin uznawany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.
Translate »