Regulamin korzystania ze strefy spa

 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY SPA

1. Strefa SPA Javorina czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 – 21:30.

2. Możliwość skorzystania z usług Strefy Spa wg dostępności miejsca. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.

3. Opłacenie wstępu do Strefy SPA jest równoznaczne z tym, że gość zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

4. Na terenie SPA obowiązuje zakaz:

  • palenia tytoniu

  • spożywania alkoholu

  • spożywania jedzenia

  • wnoszenia opakowań szklanych  

5. Ze SPA nie mogą korzystać osoby:

  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających

  • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

  • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,

  • których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Gości i obsługi SPA. 

6. Korzystanie ze strefy SPA odbywa się na własne ryzyko. Javorina nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne korzystania z sauny. 

7. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie SPA wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.  

8. Strefa SPA jest strefą ciszy i relaksu. Dla zapewnienia pełnego komfortu zabrania się używania własnych odbiorników MP3, MP4 itp. 

9. Obsługa ma prawo, wyprosić osoby, które w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych Gości (bez zwrotu poniesionych kosztów). 

10. Wszystkie cenne rzeczy należy pozostawić w pokoju/domku lub w depozycie w Recepcji. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie strefy SPA. 

11. Ręczniki są użyczane Gościom w recepcji. Po wyjściu ze strefy spa ręczniki należy niezwłocznie zwrócić. 

12. W strefie spa obowiązuje zakaz korzystania z tekstyliów, do siedzenia w saunie należy użyć ręcznika. 

13. W balii nie może przebywać jednocześnie więcej niż 6 osób.  

13. Na terenie SPA należy zachować szczególną ostrożność w miejscach występowania mokrych nawierzchni. Obowiązuje bezapelacyjny zakaz biegania po terenie strefy spa oraz wskakiwania do balii.  

14. Należy zgłaszać obsłudze wszelkie nieprawidłowości i usterki mające wpływ na bezpieczeństwo Gości i eksploatację strefy spa. 

15. Za zniszczenia spowodowane celowym działaniem lub zaniechaniem, ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa Gościa.

16. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, należy zastosować się do powyższych reguł. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Javorina Residence są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać Kierownikowi Javorina Residence.